Fundaţii de suprafaţă

 

Programul permite proiectarea fundaţiei supusă la încărcare generală. 
Se calculează capacitatea portantă, tasarea şi rotirea unei fundaţii şi determină armarea longitudinală şi transversală cerută.

Principalele componente:

 • Analiza bazată pe nu număr mare de teorii (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen).
 • Teoriile analizei tasării (Jambu, Buisman, Sol moale, utilizând indicii şi coeficienţii de compresiune, tasare secundară conform cu Lade).
 • Dimensionarea betonului armat conform cu EC2, BS, PN, IS, ACI.
 • Formele fundaţiei - centriă, excentrică, fundaţie continuă, circulară, în trepte centrică, în trepte excentrică, în trepte circulară.
 • Proiectarea automată a fundaţiei.
 • Stratificaţie generală a solului din împrejurimi.
 • Posibilitatea de a utiliza baza de date cu parametrii solului încorporată.
 • Un număr arbitrare de cazuri de încărcare.
 • Modelarea prezenţei apei.
 • Modelarea pernei de balast.
 • Analiza fundaţiilor pe terenuri drenate, nedrenate, respectiv rocă.
 • Fundaţii teşite, fundaţii în trepte şi circulare.
 • Forma înclinată a taluzului injectat.
 • Partea inferioară a tălpii fundaţiei înclinată.
 • Forma generală a diagramei de presiuni pe talpa fundaţiei, datorată combinaţie de încovoiere şi întindere/compresiune.
 • Analiza tasării utilizând modulul de defrmaţie edometric, specificat sub forma curbei de încărcare edometrică