Proiectarea palplanşelor

 

Modulul este utilizat pentru proiectarea structurilor de tip palplanşeelor.

 

  • Generarea stratificaţiei terenului de la baza săpăturii construcţiei.
  • Forma completă generală a terenului dinapoia structurii.
  • Teorii noi pentru calculul presiunii pământului (Absi, Sokolovski, Muller Breslau,.).
  • Efectul seismului (Mononobe- Okabe, Arrango).
  • Analiza împingerii pământului în eforturi totale.
  • Posibilitatea de a lua în considerare şpraiţuri.
  • Încărcarea structurii cu forţe şi momente date.
  • Analiza sprijinirilor.
  • Modelarea prezenţei apei în spatele sau în faţa zidului, modelarea pânzei freatice.