Tasare

 

  • Noi teorii ale analizei tasării (Jambu, Buisman, teren moale, utilizând indice şi coeficient de compresiune, tasare secundară conform cu Lade).
  • Reducerea zonei de influenţă a tălpii bazată pe teoria rezistenţei materialelor, pe proporţia presiunilor geostatice sau pe terenul incompresibil.
  • Analiza tasării folosind modulul edometric precizat sub forma curbei deîncărcare edometrice.
  • Analiză automată a tasării şi presiunilor în toate punctele caracteristice.
  • Tasarea rezultată din banchete individuale.
  • Rezultate grafice cu aranjare pe culori