Stabilitatea masivului de rocă

 

Programul permite alegerea alunecării de-a lungul unui plan sau a unei suprafeţe poligonale de alunecare.

Principalele componente includ:

  • Introducere simplă a geometriei blocurilor.
  • Bază de date încorporată de soluri şi roci.
  • Un număr arbitrar de suprasarcini (liniară, trapezoidală, încărcare concentrată).
  • Un număr arbitrar de ancoraje.
  • Prezenţa apei.
  • Posibilitatea de construire succesivă a taluzului în interiorul unei etape a analizei.
  • Alunecare de-a lungul unui plan sau a unei suprafeţe poligonale.
  • Alunecarea sub formă de pană de-a lungul a două plane.