FEM

 

Programul este aplicabil la modelarea unor probleme de geotehnică cuprinzătoare, cum ar fi: 
•  Tasarea terenului 
•  Palplanşe şi structuri de sprijin. 
•  Stabilitatea taluzului.
•  Grinzi de fundare.
•  Excavaţii, etc.

Modelarea materialelor.
Rezultatul analizei structurii terenului sau rocii depinde în mare măsură de modelele de material folosite. Acest program oferă următoarele modele:
•  Modelul liniar elastic
•  Modelul linar elastic modificat
•  Modelul Mohr - Coulomb
•  Modelul Cam-Clay. 

Corectarea modelului geometric dat, generarea automata a reţelei de discretizare.
Programul conţine un corector încorporat al modelului geometric introdus. Toate suprafeţele materialelor, structurile noi sau etapele de calcul (săparea tunelului, săparea gropii de fundare) pot fi independente una de alta. Înaintea rulării generării reţelei de discretizare, programul localizează automat intersecţiile liniilor specificate, toate contururile închise şi crează un model geometric corespondent. Chiar introducerea unei structuri complicate devine o sarcină relativ simplă.

 

Generarea reţelei de discretizare.
Programul conţine încorporată generarea automată a reţelei de discretizare care simplifică considerabil construirea reţelei de elemente finite. Sunt disponibile cele două variante: elemente triunghiulare cu trei noduri sau elemente cu şase noduri. Densitatea reţelei de elemente finite este considerată constant pentru întregul model. Totuşi, este disponibilă ajustarea reţelei printr-o îndesire locală în apropierea unei linii sau a unui punct. Pregătirea în acest fel a unei reţele de discretizare potrivită pentru o structură complexă necesită doar câteva minute din timpul utilizatorului.

Condiţii de contur.
Programul conţine o generarea automată a condiţiilor de rezemare pe contur. Astfel încât în majoritatea aplicaţiilor utilizatorul nu trebuie să intervină la această opţiune. Dacă este necesar, pot fi introduse condiţii suplimentare de rezemare (încastrare, articulaţie, reazem, deplasare impusă) oriunde în corpul terenului.

Grinzi.
Elementele tip grindă servesc la introducerea în analiză a structurilor de grinzi, tubaj pentru tuneluri sau palplanşe. Ca şi rezultat al analizei programul asigură distribuţia solicitărilor interne (moment încovoietor, eforturi axiale, forţe tăietoare) de-a lungul grinzii. Elemetele tip grindă sunt specificate de-a lungul liniilor existente deja în topologie. Parametrii grinzii, care oricum pot fi modificaţi în etape individuale (creşterea treptată a grosimii grinzii) sau grinda pot fi complet îndepărtată la un anumit pas.

Ancoraje, geotextile, geogrile.
Programul permite introducerea unui număr arbitrar de ancoraje în analiză. Fiecare ancoraj este complet determinat de punctul de start, punctul final şi rigiditatea acestuia. Punctul final al ancorajului este plasat automat în reţeaua existentă de elemente finite, astfel încât ancorajul poate fi plasat oriunde în corpul terenului. Pentru simplificarea suplimentară a amplasării ancorajului punctul de start poate fi plasat manual în teren sau pe suprafeţe individuale.

Suprasarcina.
Programul permite specificarea unui număr arbitrar de suprasarcini (încărcare liniară, trapezoidală). Suprasarcina poate acţiona într-un punct dat sau într-un punct oarecare din corpul terenului/rocii. În etapa următoare suprasarcina existentă poate fi modificată,  schimbându-i mărimea sau poate fi eliminată din analiză .

Apa
Există două opţiuni în program pentru a introduce apa în analiză:

  • Nivelul apei subterane este dat ca şi o suprafaţă continuă deasupra sau dedesubtul terenului;
  • Valoarea presiunii neutrale (valoarea coeficientului Ru) este dată de izoliniile presiunii apei din pori. Prima izolinie coincice întotdeauna cu linia terenului, celelalte pot fi amplasate oriunde în corpul terenului. Valorile dintre fiecare izolinie se obţin prin interpolare liniară.

Prezentarea rezultatelor.
Programul permite vizualizarea:

  • Variabilelor scalare sub forma izoplanurilor sau izoliniilor (componentele câmpurilor de deformaţii şi eforturi şi invarianţii lor, deplasările).
  • Structura deformată şi nedeformată.
  • Distribuţia forţelor interioare de-a lungul grinzilor.
  • Vectorii deformatei.
  • Forţele în ancoraje.

Oricare dintre valorile individuale sau variabile sau modificarea lor de la o etapă la alta poate fi prezentată.

Analiza de stabilitate.
În fiecare etapă a cosntrucţiei, programul face posibilă realizarea analizei de stabilitate a taluzului structurii date. În cursul analizei programul reduce treptat parametrii de forfecare ai pământului, până la cedare. Ca rezultat, programul prezintă un factor de siguranţă corespunzător cu cel obţinut prin analiza clasică.