aScOrarImprimarea

Orarul astfel generat se poate imprima în foarte multe variante. Se poate lista orar pentru fiecare clasã, pentru fiecare salã de clasã, pentru fiecare profesor.

Se poate forma ºi un orar general valabil pentru toatã ºcoala. Acest oar general este foarte folositor, dacã este nevoie sã înlocuim un profesor cu altul, de ex. în caz de boalã.

Oricare tip de orar se poate exporta în Excel sau în format HTML, astfel se poate accesa ºi de pe Internet.